top of page

Jak na relaxaci? Praktikujte Schultzův autogenní trénink


Nedávno jsme se bavili o více možnostech relaxace a kromě meditace jsme se dotkli i Schultzova autogenního tréninku, který je v Evropě snad nejpoužívanější relaxační technikou. Již z názvu je patrné, že jej sestavil pan J. H. Schultz ve 30. letech 19. stol.


Technika využívá představivosti a autosugesce k navození určitých tělesných pocitů a stavů. To vede k uvolnění organismu a mysli. Cvičit lze vleže na zádech nebo v přirozeně vzpřímeném sedu na židli.

 
Zavřete oči, vdechujte nosem a vydechujte ústy. Průměrná délka cvičení je 5 až 10 minut. Metodu lze praktikovat každý den. Dokonce je to pro naučení se relaxace žádoucí…
 

Schultzův autogenní trénink čítá 6 základních kroků, jejichž cílem je postupně dosáhnout úplného uvolnění celého organismu. Tím, že se cvičenec soustředí, aby cvičení prováděl správně, zaměstnává mozek, kterému pak už nezbývá kapacita na přemýšlení o starostech...

 
 

Nácvik každého cvičení trvá asi 2 týdny a dokud se člověk řádně nenaučí daný cvik, neměl by se pouštět do dalšího. To znamená, že každé cvičení se člověk učí zhruba 10–14 dní a až poté přechází k následujícímu cvičení. Vždy by se mělo cvičit od naučených cvičení a až po jejich odcvičení navazovat novým.

A jak celý systém Schultzova autogenního tréninku vypadá?

1. nácvik tíže (pro uvolnění svalstva) - Moje pravá paže je těžká. - Obě paže jsou těžké. - Moje pravá noha je těžká. - Obě nohy jsou těžké. - Moje paže a nohy jsou těžké.

2. nácvik tepla (uvolnění cév) - Moje pravá paže je horká. - Obě paže jsou horké. - Moje pravá noha je horká. - Obě nohy jsou horké. - Moje paže i nohy jsou horké. 3. regulace srdce (pravidelný tep srdce) - Můj tep je klidný a pravidelný (opakujte 4–5krát). 4. úprava dechu (klidný a hluboký dech) - Moje tělo dýchá samo (opakujte 4-5 krát).


5. uvolnění břišních orgánů (teplo v dutině břišní) - Moje břicho je horké (opakujte 4–5 krát). 6. cviky hlavy (pocit chladného čela) - Moje čelo je studené (opakujte 4–5 krát). Ani po skončení cvičení by člověk neměl ihned vyskočit, ale naopak by měl zůstat ještě nějakou chvíli v klidu a dát si pokyn: „Až otevřu oči, budu se cítit osvěžen, plný energie a tvořivých myšlenek!“. Pak by mělo následovat se protažení, hluboký nádech a až teprve pak otevření očí. I s otevřenýma očima by cvičenec měl chvíli zůstat ležet a vnímat své tělo.


Můžete si poslechnout první část celého systému...

Osobně Schultzův autogenní trénink praktikuji večer před spaním, když nemůžu usnout. A to je jistota, že se mi to podaří.


Σχόλια


bottom of page