top of page

Sport4Life

„Jakýkoliv pohyb je lepší než žádný pohyb.“

Člověk patří do říše Animales, a proto mu je pohyb přirozený. Tím, že celé dny sedí, popírá svou přirozenou podstatu. Potřebuje chodit, běhat, skákat, plavat...

„Sport tvoří součást dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím jiným nahradit.“

(Pierre de Coubertin)

Z čeho vycházím?

  1. Každý organismus má své ANATOMICKÉFYZIOLOGICKÉ předpoklady, které je třeba zohledňovat.

  2. Jen respektování zákonitostí SPORTOVNÍHO TRÉNINKU vede ke zdravému, dlouhodobému sportování s radostí.

  3. Sport má PSYCHICE ulevovat ne ji zatěžovat.

  4. Aby sportování přinášelo radost a kýžený efekt, je dobré jej provádět technicky správně - VIDEO COACHING je ideální nástroj ke korekci techniky pohybu.

Zkonzultujte své sportovní návyky, tréninkové plány a sportovní cíle a zjistěte, kde máte rezervu být lepší.

bottom of page