top of page
IMG_20180915_162903-1.jpg

VIDEO-ANALÝZA
 
        „Individuální analýza Tvého pohybu.“

„Technika sportovního pohybu je určitý způsob řešení daného pohybového úkolu na základě anatomicko–fyziologických a psychologických předpokladů v souhlasu s mechanickými zákony platnými v průběhu pohybu“. 

(Novák, 1965)

Osvojování techniky jej považováno za osvojování si co nejekonomičtějších a co nejefektivnějších pohybů a pokud sportovec přizpůsobí určitou techniku svým individuálním motorickým a psychickým předpokladům, nemění techniku, ale vytváří osobní styl.

Z čeho vycházím?
  1. Každý je JEDINEČNÝ. Co zaručeně funguje jednomu, druhému fungovat nemusí. Preferuji osobní, individuální přístup ke každému.

  2. NEUSTÁLE hledám nové a nové možnosti, jak každému co nejjednodušeji předat informaci JAK pohybový úkol provést.

  3. NEUSTÁLE hledám nové a nové PODNĚTY, které dotyčného dovedou k provedení zamýšleného pohybového úkolu.

  4. ZPĚTNOVAZEBNÍ INFORMACE musí být jasná, stručná, výstižná, ideálně sdělená do 8 sekund.

Tebou zaslané video zanalyzuji a řeknu, kde děláš zásadní chyby a jak je odstranit. Video-analýza je samozřejmou součástí všech mých programů, proto ji i veřejnosti nabízím ZDARMA!

Využij Whats App, Messenger,  link na cloud či email

bottom of page